Ga naar de inhoud

Onderwijs

Onderwerp: E-learning
Opdrachtgever: Landelijke Onderwijs voor Varende Kinderen (LOVK)
Jaar: 2014
Inhoud: Haalbaarheid- en behoeften van e-learning voor jonge kinderen.
Onderwerp:Cultuur- en tevredenheidsonderzoek
Opdrachtgever: Landelijke Onderwijs voor Varende Kinderen (LOVK)
Jaar: 2014
Inhoud:

Definiëring van de gewenste cultuur van de LOVK en of medewerkers zijn toegewijd aan deze cultuur en medewerkers tevreden zijn voor het werkgeverschap en de werksituatie.

Onderwerp:Nieuwe doelgroepen voor integraal onderwijs
Opdrachtgever: Stichting PiON
Jaar: 2013
Inhoud: Bekendheid van integraal onderwijs en marktverkenningen naar nieuwe doelgroepen
Onderwerp:
Oudertevredenheidsonderzoeken
Opdrachtgever: Landelijke Onderwijs voor Varende Kinderen (LOVK)
Jaar: 2009-2013
Inhoud: Jaarlijks tevredenheidsonderzoek van ouders over het onderwijs aan varende kinderen
Download:   
Onderwerp:
Beleidsonderzoek integraal onderwijs
Opdrachtgever: Landelijke Onderwijs voor Varende Kinderen(LOVK)
Jaar: 2010
Inhoud: Beleidsonderzoek onder varende ouders naar hun behoeften betreffende het integrale onderwijs van de LOVK.
Download:
Onderwerp: Oudertevredenheidsonderzoek
Opdrachtgever: Stichting Rijdende School
Jaar: 2006 – 2007
Inhoud: Tevredenheidsonderzoek onder ouders van meereizende kermis- en circuskinderen over het aangeboden onderwijs in het zomerseizoen en de begeleiding in het winterseizoen.
Download:
Onderwerp: Integraal onderwijssysteem
Opdrachtgever: Landelijke Onderwijs voor Varende Kinderen(LOVK)

Jaar:

2005
Inhoud: Een prognose wordt gegeven van de toekomstige omvang van de groep ouders met varende kleuters en het toekomstig gebruik van de school. Daarnaast beschrijft het onderzoek in hoeverre het integrale onderwijssysteem inzichtelijk is en werkbaar is voor varende ouders.
Download:
Onderwerp: VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen
Opdrachtgever: Onderwijscoördinator Binnenvaart
Jaar: 2004 – 2005
Inhoud: Literatuuronderzoek en behoeftepeilingen onder ouders en jongeren met als doel de noodzaak van een VMBO-opleiding Rijn- en Binnenvaart in de regio Oost en Zuid aan te tonen.
Download:
Onderwerp: Schoolloopbaan asielzoekerskinderen
Opdrachtgever: Min. v. O.C.W., KPC Groep en LOWAC
Jaar: 2000
Inhoud: Vooronderzoek naar de beschikbaarheid van gegevens in de dossiers van de leerlingen en verdere instrumentenontwikkeling ten behoeve van de monitoring schoolloopbanen van asielzoekerskinderen.
Onderwerp: Onderwijsvoorziening in de Europoort
Opdrachtgever: Landelijke Stichting Onderwijs voor Varende Kleuters (LSOVK)
Jaar: 2000
Inhoud: Onderzoek naar de toekomstige omvang van het aantal varende kleuters en het toekomstige gebruik van onderwijsvoorzieningen van varende ouders en kleuters.
Download:
Onderwerp: Registratiesysteem schoolbezoeken
Opdrachtgever: Landelijke Stichting Onderwijs voor Varende Kleuters (LSOVK)
Jaar: 1999 – 2000
Inhoud: Het opzetten en implementeren van een relationele database in MS ACCESS van ouders met varende kleuters en hun schoolbezoeken. Het doel was om op eenvoudige wijze de gegevens te kunnen registreren en actuele rapportages op te kunnen halen.

Onderwerp:

Sollicitatieprocedures schoolleiding
Opdrachtgever: Min. v. O.C.W., Regioplan onderwijs en Arbeidsmarkt
Jaar: 1996
Inhoud: Onderzoek naar het verloop van de sollicitatieprocedure en of het gevolgde proces in emancipatoir opzicht een beperkende of juiste een stimulerende invloed heeft gehad op de keuze van de sekse van de aangestelde kandidaat.
Onderwerp: Onderwijsvoorziening in de Europoort
Opdrachtgever: Landelijke Stichting Onderwijs voor Varende Kleuters (LSOVK)
Jaar: 1993
Inhoud: Behoeftepeiling onder ouders aan een onderwijsvoorziening voor varende kleuters in het Europoort/Botlek-gebied.
Onderwerp: Cursus ADNR-certificaat
Opdrachtgever: Koninklijk OnderwijsFonds voor de Scheepvaart
Jaar: 1993 – 1994
Inhoud: Evaluatie-onderzoeken onder cursisten van de herhalings- en vervolgcursus ‘Vervoer Gevaarlijke Stoffen
Onderwerp: VBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen
Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen, STEC
Jaar: 1994
Inhoud: Onderzoek naar de haalbaarheid van een VBO-opleiding Rijn- en Binnenvaart in Nijmegen.
Onderwerp: Leerlingstelsel Matroos
Opdrachtgever: Koninklijk OnderwijsFonds voor de Scheepvaart
Jaar: 1992 – 1993
Inhoud: Onderzoek onder leermeester over de leerling-matroos, over het Leerlingstelsel Matroos en over de leerling-matroos uit nieuwe doelgroepen.
Onderwerp: Documentatiecentrum over Duitsland
Opdrachtgever: Stichting Centrum voor Duitsland-Studies, STEC
Jaar: 1990
Inhoud: Onderzoek naar de potentiële behoefte van bedrijven en instellingen aan informatie over Duitsland en de haalbaarheid van een documentatiecentrum.