Publicaties

Titel: Overdragen en borgen?  
Datum: Voorjaar 2019  
Ondertitel: De (tussen)evaluatie van Q-support 2.0  
Download:    
Titel: Jaren na Q-koorts  
Datum: 23 mei 2018  
Ondertitel: Langdurige symptomen en klachten van patiënten met QVS of doorgemaakte Q-koorts  
Download: Essay Jaren na Q-koorts  
Titel: Roerdalen roert zich  
Datum: 23 februari 2018  
Ondertitel:  Verslag van een verkennend onderzoek naar burgerparticipatie en burgerinitiatieven in Roerdalen  
Download: Eindverslag Roerdalen  
Titel: Lef tonen met burgers  
Datum: 15 januari 2018  
Ondertitel: Verslag van een verkennend onderzoek naar burgerparticipatie en burgerinitiatieven in Maasgouw  
Download: Eindverslag Maasgouw  
Titel: A2-samenwerking ….. en route  
Datum: September 2017  
Ondertitel: Onderzoek naar de GR A2 van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard  
Download: Rapport A2-samenwerking  
Titel: Leven met Q-koorts, het dagelijkse gevecht  
Datum: Oktober 2016  
Ondertitel: Data-analyse van het patiëntenbestand van Q-support  
Download: Verslag van Q-support  
Titel: Overheidsparticipatie, een kwestie van doen  
Datum: September 2016  
Ondertitel: Essay over de ervaringen met overheidsparticipatie in Cranendonck  
Download:  Essay_overheidsparticipatie  
Titel: Versnel en verbeter brieven aan burgers  
Datum: Maart 2016  
Ondertitel: Schriftelijke en digitale klantcontacten tussen de burger en de gemeente Valkenswaard.  
Download: Rapport contactt ussen burger en gemeente  
Titel: In (trans-)formatie  
Datum: Januari 2016  
Ondertitel: Sturing en informatie in het sociale domein  
Download:  
Titel: Over het, wij en ik  
Datum: Mei 2015  
Ondertitel: De sturing en beheersing van majeure projecten in Cranendonck  
Download:  
Titel: Varende kinderen ook digitaal  
Datum: December 2014  
Titel: Vaart uit verankerde visie  
Datum: Oktober 2014  
Ondertitel: De Strategische Visie als sturingsinstrument in Cranendonck  
Download:  
Titel: Naar meer rendement van rekenkameronderzoek  
Datum: Maart 2014  
Download:  
Titel: Quick Scan Armoedebeleid  
Datum: December 2013  
Download:  
Titel: Met de stroom mee  
Datum: November 2013  
Ondertitel: Marktverkenningen naar nieuwe doelgroepen voor de LOVK  
Titel: Doorwerking van de aanbevelingen  
Datum: Augustus 2013  
Ondertitel: Een evalutie-onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen in de gemeente Maasgouw.  
Download:  
Titel: Sturing en beheersing van grote projecten  
Datum: November 2012  
Ondertitel: Een onderzoek naar de sturing en beheersing van grote projecten in de gemeente Maasgouw.  
Download:  
Titel: Trots op De Hoge Dunk?  
Datum: November 2012  
Ondertitel: Een onderzoek naar de baten en kosten van het economisch samenwerkingsverband De Hoge Dunk.  
Download:  
Titel: Van fractie naar interactie  
Datum: Maart 2012  
Ondertitel: Een onderzoek naar het opereren van de raad bij de behandeling van de Kadernota, Programmabegroting en Programmarekening.  
Download:  
Titel: Organiseren en communiceren  
Datum: September 2011  
Ondertitel: Een onderzoek naar de organisatiegraad in de binnenvaart.  
Download:  
Titel: Postafhandeling in Heerlen  
Datum: Augustus 2011  
Ondertitel: Een onderzoek naar de kwaliteit van de afhandeling van brieven van particulieren in de gemeente Heerlen.  
Download:  
Titel: Baat bij binding  
Datum: Februari 2011  
Ondertitel: Een onderzoek naar buurtbeheer in de gemeente Cranendonck.  
Download:  
Titel: Tijd voor servicenormen  
Datum: April 2010  
Ondertitel: Een onderzoek naar de publieke dienstverlening, in het bijzonder de afhandeling van brieven, in de gemeente Venray.  
Download:  
Titel: Varende kinderen beter in beeld  
Datum: April 2010  
Ondertitel: Een onderzoek naar varende ouders en hun behoeften betreffende het integrale onderwijs van de LOVK.  
Download:  
Titel: Beantwoordt Maasgouw brieven klantvriendelijk?  
Datum: December 2009  
Ondertitel: Een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de afhandeling van brieen in de gemeente Maasgouw.  
Download:  
Titel: Luisteren naar ouders  
Datum: November 2009  
Ondertitel: Onderzoek naar tevredenheid van ouders over het onderwijs aan varende kinderen.  
Download:  
Titel: Wat vindt de varende klant  
Datum: Maart 2009
Ondertitel: Klanttevredenheidsonderzoek onder de gasten van traditionele schepen in de beroepschartervaart.
Download:
Titel: De Klant
Datum: Maart 2009
Ondertitel: De tevredenheid van gasten aan boord van charterschepen.
Download:
Titel: Gemeente Lochem kan beter
Datum: Maart 2009
Ondertitel: Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Titel: Gegarandeerd geregistreerd?
Datum: December 2008
Ondertitel: Een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de afhandeling van brieven.
Download:
Titel: Radar een betere werkgever!
Datum: September 2008
Ondertitel: Medewerkerstevredenheidsonderzoek
   
Titel: Geeft Maasgouw antwoord?
Datum: Augustus 2008
Ondertitel: Onderzoek naar de publieke dienstverlening van de gemeente Maasgouw.
Download:
Titel: Bibliotheek voor de zeevaart
Datum: September 2007
Ondertitel: Een onderzoek onder reders en zeevarenden over de afdeling Zeevaart van Bibliotheek Rotterdam.
Download:
Titel: Centrumplan kent zijn grenzen
Datum: April 2007
Ondertitel: Verslag van een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de herinrichting van het centrum van Budel
Download:
Titel: Rijdende school goed onderweg
Datum: Maart 2007
Ondertitel: Tevredenheidsonderzoek onder ouders van meereizende kermis- en circuskinderen.
Download:
Titel: Projectvoortgang in moeilijke tijden
Datum: November 2006
Ondertitel: Verslag van een onderzoek naar de beleidsvorming, -bepaling en uitvoering van een drietal majeure projecten.
Download:
Titel: Behoeftepeilingen VMBO-opleiding
Datum: Oktober 2005
Ondertitel: Behorende bij het rapport ‘VMBO-opleiding Rijn- en Binnenvaart in Nijmegen’; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn- en Binnenvaart in de regio Oost en Zuid, oktober 2004.
Download:
Titel: Bibliotheek voor de binnenvaart
Datum: September 2005
Ondertitel: Onderzoek naar de herkenbaarheid en de continuïteit van de dienstverlening van de afdeling Binnenvaart van Bibliotheek Rotterdam.
Download:
Titel: Varende Kleuters tellen mee
Datum: Maart 2005
Ondertitel: Een onderzoek naar het integrale onderwijssysteem van de school voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters.
Download:
Titel: VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen
Datum: Oktober 2004
Ondertitel: Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in de regio Oost en Zuid.
Download:
Titel: Continuïteit en ambitie
ISBN: 9077226044
Datum: Maart 2004
Ondertitel: Onderzoek naar de toekomst van gezinsbedrijven in de binnenvaart
Download:
Titel: Huisvesting en Telewerken
Datum: September 2002
Ondertitel: Onderzoek naar werkplekken op kantoor en thuis bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
   
Titel: Schoolloopbaan asielzoekerskinderen
Datum: November 2000
   
Titel: Varende Kleuters blijven tellen
Datum: Mei 2000
Ondertitel: Onderzoek naar de toekomstige omvang van het aantal varende kleuters en het toekomstige gebruik van onderwijsvoorzieningen van varende ouders en kleuters.
Download:
Titel: Plaats bepalen en koers kiezen
Datum: November 1999
Ondertitel: Opinie-onderzoek onder binnenvaartondernemers over de sociaal-economische positie van de binnenvaartondernemer en de mening van de binnenvaartondernemer over binnenvaartorganisaties.
Download:
Titel: Vrouwen in schoolleiding?
Datum: Maart 1996
   
Titel: Koppelen en Kopvoor nemen
Datum: Juni 1995
Ondertitel: Opinie-onderzoek onder binnenvaartondernemers over samenwerking tussen binnenvaartorganisaties en branche-organisatie ‘Binnenvaart Nederland’.
   
Titel: De Bieb binnen Scheepsbereik
Datum: Februari 1995
Ondertitel: Onderzoek naar geschikte locaties voor ruilpunten van de Bibliotheek voor Varenden in België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en/of Oostenrijk.
   
Titel: Onderwijs voor de Euro-kleuter aan boord
Datum: December 1994
Ondertitel: Onderzoek naar de behoefte aan een onderwijsmogelijkheid voor Europese varende kleuters in Duisburg en omgeving.
   
Titel: Unterweisung für die Europäischen Schifferkinder im Vorschulalter
Datum: December 1994
Ondertitel: Untersuchung nach dem Bedüfnis von Unterweisungsmöglichketien für Europäisch fahrende Kinder in Duisburg und Umgebung.
   
Titel: VBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen
Datum: December 1994
   
Titel: ‘Ik werk niet met gevaarlijke stoffen.’
Datum: Juni 1994
Ondertitel: Onderzoek onder cursisten van de herhalings- en vervolgcursus Vervoer Gevaarlijke Stoffen.
   
Titel: Varende Kleuters scholen in de Europoort?
Datum: December 1993
Ondertitel: Onderzoek naar de behoefte aan een onderwijsvoorziening voor varende kleuters in het Europoort/Botlek-gebied.
   
Titel: Schippers over Scheepsjongens
Datum: Maart 1993
Ondertitel: Onderzoek onder leermeester over de leerling-matroos, over het Leerlingstelsel Matroos en over de leerling-matroos uit nieuwe doelgroepen.
   
Titel: Onderzoek over de (toekomstige) inrichting van Zaanstad
Datum: November 1992
   
Titel: Marktonderzoek ‘Documentatiecentrum’
Datum: Augustus 1990