Ga naar de inhoud

Publicaties

Categorieën
Titel:Overdragen en borgen? 
Datum:Voorjaar 2019 
Ondertitel:De (tussen)evaluatie van Q-support 2.0 
Download:  
Titel:Jaren na Q-koorts 
Datum:23 mei 2018 
Ondertitel:Langdurige symptomen en klachten van patiënten met QVS of doorgemaakte Q-koorts 
Download:Essay Jaren na Q-koorts 
Titel:Roerdalen roert zich 
Datum:23 februari 2018 
Ondertitel: Verslag van een verkennend onderzoek naar burgerparticipatie en burgerinitiatieven in Roerdalen 
Download:Eindverslag Roerdalen 
Titel:Lef tonen met burgers 
Datum:15 januari 2018 
Ondertitel:Verslag van een verkennend onderzoek naar burgerparticipatie en burgerinitiatieven in Maasgouw 
Download:Eindverslag Maasgouw 
Titel:A2-samenwerking ….. en route 
Datum:September 2017 
Ondertitel:Onderzoek naar de GR A2 van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard 
Download:Rapport A2-samenwerking 
Titel:Leven met Q-koorts, het dagelijkse gevecht 
Datum:Oktober 2016 
Ondertitel:Data-analyse van het patiëntenbestand van Q-support 
Download:Verslag van Q-support 
Titel:Overheidsparticipatie, een kwestie van doen 
Datum:September 2016 
Ondertitel:Essay over de ervaringen met overheidsparticipatie in Cranendonck 
Download: Essay_overheidsparticipatie 
Titel:Versnel en verbeter brieven aan burgers 
Datum:Maart 2016 
Ondertitel:Schriftelijke en digitale klantcontacten tussen de burger en de gemeente Valkenswaard. 
Download:Rapport contactt ussen burger en gemeente 
Titel:In (trans-)formatie 
Datum:Januari 2016 
Ondertitel:Sturing en informatie in het sociale domein 
Download: 
Titel:Over het, wij en ik 
Datum:Mei 2015 
Ondertitel:De sturing en beheersing van majeure projecten in Cranendonck 
Download: 
Titel:Varende kinderen ook digitaal 
Datum:December 2014 
Titel:Vaart uit verankerde visie 
Datum:Oktober 2014 
Ondertitel:De Strategische Visie als sturingsinstrument in Cranendonck 
Download: 
Titel:Naar meer rendement van rekenkameronderzoek 
Datum:Maart 2014 
Download: 
Titel:Quick Scan Armoedebeleid 
Datum:December 2013 
Download: 
Titel:Met de stroom mee 
Datum:November 2013 
Ondertitel:Marktverkenningen naar nieuwe doelgroepen voor de LOVK 
Titel:Doorwerking van de aanbevelingen 
Datum:Augustus 2013 
Ondertitel:Een evalutie-onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen in de gemeente Maasgouw. 
Download: 
Titel:Sturing en beheersing van grote projecten 
Datum:November 2012 
Ondertitel:Een onderzoek naar de sturing en beheersing van grote projecten in de gemeente Maasgouw. 
Download: 
Titel:Trots op De Hoge Dunk? 
Datum:November 2012 
Ondertitel:Een onderzoek naar de baten en kosten van het economisch samenwerkingsverband De Hoge Dunk. 
Download: 
Titel:Van fractie naar interactie 
Datum:Maart 2012 
Ondertitel:Een onderzoek naar het opereren van de raad bij de behandeling van de Kadernota, Programmabegroting en Programmarekening. 
Download: 
Titel:Organiseren en communiceren 
Datum:September 2011 
Ondertitel:Een onderzoek naar de organisatiegraad in de binnenvaart. 
Download: 
Titel:Postafhandeling in Heerlen 
Datum:Augustus 2011 
Ondertitel:Een onderzoek naar de kwaliteit van de afhandeling van brieven van particulieren in de gemeente Heerlen. 
Download: 
Titel:Baat bij binding 
Datum:Februari 2011 
Ondertitel:Een onderzoek naar buurtbeheer in de gemeente Cranendonck. 
Download: 
Titel:Tijd voor servicenormen 
Datum:April 2010 
Ondertitel:Een onderzoek naar de publieke dienstverlening, in het bijzonder de afhandeling van brieven, in de gemeente Venray. 
Download: 
Titel:Varende kinderen beter in beeld 
Datum:April 2010 
Ondertitel:Een onderzoek naar varende ouders en hun behoeften betreffende het integrale onderwijs van de LOVK. 
Download: 
Titel:Beantwoordt Maasgouw brieven klantvriendelijk? 
Datum:December 2009 
Ondertitel:Een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de afhandeling van brieen in de gemeente Maasgouw. 
Download: 
Titel:Luisteren naar ouders 
Datum:November 2009 
Ondertitel:Onderzoek naar tevredenheid van ouders over het onderwijs aan varende kinderen. 
Download: 
Titel:Wat vindt de varende klant 
Datum:Maart 2009
Ondertitel:Klanttevredenheidsonderzoek onder de gasten van traditionele schepen in de beroepschartervaart.
Download:
Titel:De Klant
Datum:Maart 2009
Ondertitel:De tevredenheid van gasten aan boord van charterschepen.
Download:
Titel:Gemeente Lochem kan beter
Datum:Maart 2009
Ondertitel:Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Titel:Gegarandeerd geregistreerd?
Datum:December 2008
Ondertitel:Een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de afhandeling van brieven.
Download:
Titel:Radar een betere werkgever!
Datum:September 2008
Ondertitel:Medewerkerstevredenheidsonderzoek
  
Titel:Geeft Maasgouw antwoord?
Datum:Augustus 2008
Ondertitel:Onderzoek naar de publieke dienstverlening van de gemeente Maasgouw.
Download:
Titel:Bibliotheek voor de zeevaart
Datum:September 2007
Ondertitel:Een onderzoek onder reders en zeevarenden over de afdeling Zeevaart van Bibliotheek Rotterdam.
Download:
Titel:Centrumplan kent zijn grenzen
Datum:April 2007
Ondertitel:Verslag van een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de herinrichting van het centrum van Budel
Download:
Titel:Rijdende school goed onderweg
Datum:Maart 2007
Ondertitel:Tevredenheidsonderzoek onder ouders van meereizende kermis- en circuskinderen.
Download:
Titel:Projectvoortgang in moeilijke tijden
Datum:November 2006
Ondertitel:Verslag van een onderzoek naar de beleidsvorming, -bepaling en uitvoering van een drietal majeure projecten.
Download:
Titel:Behoeftepeilingen VMBO-opleiding
Datum:Oktober 2005
Ondertitel:Behorende bij het rapport ‘VMBO-opleiding Rijn- en Binnenvaart in Nijmegen’; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn- en Binnenvaart in de regio Oost en Zuid, oktober 2004.
Download:
Titel:Bibliotheek voor de binnenvaart
Datum:September 2005
Ondertitel:Onderzoek naar de herkenbaarheid en de continuïteit van de dienstverlening van de afdeling Binnenvaart van Bibliotheek Rotterdam.
Download:
Titel:Varende Kleuters tellen mee
Datum:Maart 2005
Ondertitel:Een onderzoek naar het integrale onderwijssysteem van de school voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters.
Download:
Titel:VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen
Datum:Oktober 2004
Ondertitel:Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in de regio Oost en Zuid.
Download:
Titel:Continuïteit en ambitie
ISBN:9077226044
Datum:Maart 2004
Ondertitel:Onderzoek naar de toekomst van gezinsbedrijven in de binnenvaart
Download:
Titel:Huisvesting en Telewerken
Datum:September 2002
Ondertitel:Onderzoek naar werkplekken op kantoor en thuis bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
  
Titel:Schoolloopbaan asielzoekerskinderen
Datum:November 2000
  
Titel:Varende Kleuters blijven tellen
Datum:Mei 2000
Ondertitel:Onderzoek naar de toekomstige omvang van het aantal varende kleuters en het toekomstige gebruik van onderwijsvoorzieningen van varende ouders en kleuters.
Download:
Titel:Plaats bepalen en koers kiezen
Datum:November 1999
Ondertitel:Opinie-onderzoek onder binnenvaartondernemers over de sociaal-economische positie van de binnenvaartondernemer en de mening van de binnenvaartondernemer over binnenvaartorganisaties.
Download:
Titel:Vrouwen in schoolleiding?
Datum:Maart 1996
  
Titel:Koppelen en Kopvoor nemen
Datum:Juni 1995
Ondertitel:Opinie-onderzoek onder binnenvaartondernemers over samenwerking tussen binnenvaartorganisaties en branche-organisatie ‘Binnenvaart Nederland’.
  
Titel:De Bieb binnen Scheepsbereik
Datum:Februari 1995
Ondertitel:Onderzoek naar geschikte locaties voor ruilpunten van de Bibliotheek voor Varenden in België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en/of Oostenrijk.
  
Titel:Onderwijs voor de Euro-kleuter aan boord
Datum:December 1994
Ondertitel:Onderzoek naar de behoefte aan een onderwijsmogelijkheid voor Europese varende kleuters in Duisburg en omgeving.
  
Titel:Unterweisung für die Europäischen Schifferkinder im Vorschulalter
Datum:December 1994
Ondertitel:Untersuchung nach dem Bedüfnis von Unterweisungsmöglichketien für Europäisch fahrende Kinder in Duisburg und Umgebung.
  
Titel:VBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen
Datum:December 1994
  
Titel:‘Ik werk niet met gevaarlijke stoffen.’
Datum:Juni 1994
Ondertitel:Onderzoek onder cursisten van de herhalings- en vervolgcursus Vervoer Gevaarlijke Stoffen.
  
Titel:Varende Kleuters scholen in de Europoort?
Datum:December 1993
Ondertitel:Onderzoek naar de behoefte aan een onderwijsvoorziening voor varende kleuters in het Europoort/Botlek-gebied.
  
Titel:Schippers over Scheepsjongens
Datum:Maart 1993
Ondertitel:Onderzoek onder leermeester over de leerling-matroos, over het Leerlingstelsel Matroos en over de leerling-matroos uit nieuwe doelgroepen.
  
Titel:Onderzoek over de (toekomstige) inrichting van Zaanstad
Datum:November 1992
  
Titel:Marktonderzoek ‘Documentatiecentrum’
Datum:Augustus 1990