Ga naar de inhoud

Scheepvaart

Onderwerp:
Peiling over de vorming van Binnenvaart Logistiek Nederland
Opdrachtgever: BinnenvaartBrancheUnie
Jaar: 2012
Onderwerp:Overzicht van de Europese Binnenvaart
Opdrachtgever: Wärtsilä Propulsion Netherlands BV.
Jaar: 2012
Download:  
Onderwerp:Organisatiegraad in de binnenvaart
Opdrachtgever: Kantoor Binnenvaart en Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart
Jaar: 2011
Inhoud: Tevredenheids- en opinieonderzoek onder alle actieve binnenvaartondernemers over de organisaties.
Download:

Presentatie

Onderwerp:
Klanttevredenheid chartervaart
Opdrachtgever: Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ)
Jaar: 2009
Inhoud: Klanttevredenheidsonderzoek onder de gasten van traditionele schepen in de beroepschartervaart.
Download:
Onderwerp:
Tevredenheid over afd. Zeevaart van Bibliotheek Rotterdam
Opdrachtgever:
Stichting Vrienden Bibliotheekwerk voor varenden
Jaar:
2007
Inhoud:
Tevredenheidsonderzoek onder de ingeschreven scheepseigenaren en de varende gebruikers bij de afdeling Zeevaart van de Bibliotheek Rotterdam en een korte enquête onder niet-leden in de zeevaart. Met als doel om de dienstverlening beter af te stemmen op de doelgroep en de bekendheid van deze dienstverlening te vergroten.
Download:
Onderwerp:
Tevredenheid over Bibliotheek voor Varenden
Opdrachtgever:
Stichting Vrienden Bibliotheekwerk voor varenden
Jaar:
2005
Inhoud:
Tevredenheidsonderzoek onder de ingeschreven leden bij de afdeling Binnenvaart van de Bibliotheek Rotterdam en een korte enquête onder niet-leden in de binnenvaart. Met als doel om de dienstverlening beter af te stemmen op de doelgroep en de naamsbekendheid van de nieuwe organisatie te vergroten.
Download:
Onderwerp:
Toekomst van gezinsbedrijven in de binnenvaart
Opdrachtgever:
CBRB, Kantoor Binnenvaart, KSCC, AMVV
Jaar:
2003 – 2004
Inhoud:
Een beschrijvende onderzoek bestaande uit een kwantitatief deel (schriftelijke en telefonische enquête) en een kwalitatief deel (diepte-interviews). Met als doel een actueel beeld te verschaffen van de gezinsbedrijven en een beeld schetsen van de toekomst zodat binnenvaartorganisaties en de overheid deze gezinsbedrijven krachtig kunnen ondersteunen.
Download:
Onderwerp:
Binnenvaartondernemers en -organisaties
Opdrachtgever:
Stichting Algemene Maatschappij voor Varenden (AMVV)
Jaar:
1999
Inhoud:
Opinie-onderzoek (schriftelijke enquête) onder binnenvaartondernemers over hun sociaal-economische positie en hun mening over binnenvaartorganisaties.
Download:
Onderwerp:
Samenwerking binnenvaartorganisaties
Opdrachtgever:
Stichting Algemene Maatschappij voor Varenden (AMVV)
Jaar:
1995
Inhoud:
Opinie-onderzoek (schriftelijke enquête) onder alle binnenvaartondernemers over de branche-organisatie ‘Binnenvaart Nederland’. Met als doel inzicht te krijgen in hoeverre deze branche-organisatie ondersteund wordt.
Onderwerp:
Marketing Informatie Systeem
Opdrachtgever:
LIPS Propellers (nu: Wärtsilä Propulsion Netherlands BV)
Jaar:
1996 – 1999
Inhoud:
In het kader van de staffunctie marktonderzoeker het opzetten en beheren van een Marketing Informatie Systeem in MS ACCESS gekoppeld aan een bestand van (nieuwbouw)zeevaartschepen. Het doel was om tweeledig. Ten eerste actuele overzicht van de markt en de marktaandelen kunnen verstrekken aan het management. Ten tweede gedetailleerde overzichten van de markt kunnen verstrekken aan de verkopers.
Onderwerp:
Behoefte aan ruilpuntlocaties van Bibliotheek voor Varenden
Opdrachtgever:
Bibliotheek voor Varenden
Jaar:
1994 – 1995
Inhoud:
Behoeftepeiling onder leden en niet-leden naar geschikte locaties voor ruilpunten van de Bibliotheek voor Varenden in België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en/of Oostenrijk.