Overheid

Onderwerp: Sturingsinformatie in het sociale domein
Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Cranendonck
Jaar: 2016
Inhoud: Beleidsonderzoek over sturingsinformatie voor de raad bij de drie decentralisaties van de jeugdwet, wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet
Download:
Onderwerp: Majeure projecten
Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Cranendonck
Jaar: 2015
Inhoud: Beleidsonderzoek naar het verloop van majeure projecten.
Download:
Onderwerp: Strategische Visie
Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Cranendonck
Jaar: 2014
Inhoud: Beleidsonderzoek in hoeverre de Strategische Visie als sturingsinstrument wordt gebruikt.
Download:
Onderwerp: Rendement rekenkameronderzoek
Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Cranendonck
Jaar: 2014
Inhoud: Onderzoek  in hoeverre de aanbevelingen hebben geleid tot verbeteringen in het gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan aan de hand van het gehele onderzoeksproces.
Download:
Onderwerp: Armoedebeleid
Oprdrachtgever: Rekenkamercommissie Maasgouw
Jaar: 2014
Inhoud: Quickscan van het huidige armoedebeleid en de resultaten van de gemeente Maasgouw. Daarnaast is gekeken naar het armoedebeleid van omringende vergelijkbare gemeente zoals Leudal, Roerdalen en Echt-Susteren.
Download:
Onderwerp: Doorwerking aanbevelingen
Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Maasgouw
Jaar: 2013
Inhoud: Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie in de periode 2008 tot 2011 in de gemeente Maasgouw.
Download: volgt nog
Onderwerp: Grote projecten
Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Maasgouw
Jaar: 2012
Inhoud: Evaluatie-onderzoek naar de sturing en beheersing van grote projecten in de gemeente Maasgouw.
Download:
Onderwerp: Economisch samenwerkingsverband
Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Cranendonck
Jaar: 2012
Inhoud: Evaluatie-onderzoek naar de baten en kosten van het economische samenwerkingsverband De Hoge Dunk.
Download:
Onderwerp: Cultuur bij het begrotingsproces
Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Cranendonck
Jaar: 2012
Inhoud: Evaluatie-onderzoek naar de behandeling van de begroting bij de gemeenteraad.
Download:
Onderwerp: Postafhandeling
Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Heerlen
Jaar: 2011
Inhoud: Evaluatie-onderzoek naar de kwaliteit van de afhandeling van brieven in de gemeente Heerlen.
Download:
Onderwerp: Buurtbeheer
Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Cranendonck
Jaar: 2011
Inhoud: Onderzoek naar buurtbeheer in de gemeente Cranendonck
Download:
Onderwerp: Publieke dienstverlening
Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Venray
Jaar: 2010
Inhoud: Evaluatie-onderzoek naar de publieke dienstverlening, in het bijzonder de afhandeling van brieven, in de gemeente Venray.
Download:
Onderwerp: Publieke dienstverlening
Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Maasgouw
Jaar: 2009
Inhoud: Evaluatie-onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de afhandeling van brieven.
Download:
Onderwerp: Tevredenheid van medewerkers
Opdrachtgever: Gemeente Lochem
Jaar: 2009
Inhoud:
Medewerkerstevredenheidsonderzoek met als doel om verbeterpunten aan te geven met betrekking tot het beleid, de strategie en het personeelsmanagement van Radar.
Onderwerp: Publieke dienstverlening
Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Kerkrade
Jaar: 2008
Inhoud:
Evaluatie-onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de afhandeling van brieven.
Download:
Onderwerp: Tevredenheid van medewerkers
Opdrachtgever: Stichting Radar
Jaar: 2008
Inhoud: Medewerkerstevredenheidsonderzoek met als doel om verbeterpunten aan te geven met betrekking tot het beleid, de strategie en het personeelsmanagement van Radar.
Onderwerp: Publieke dienstverlening
Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Gemeente Maasgouw
Jaar: 2008
Inhoud: Evaluatie-onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de kwaliteitscriteria en voorgenomen acties en of dit leidt tot een adequate en klantgerichte publieke dienstverlening.
Download:
Onderwerp: Subsidiebeleid
Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Gemeente Cranendonck
Jaar: 2007
Inhoud: Evaluatie-onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van gemeente Cranendonck bij de inhoud en uitvoering van het subsidiebeleid.
Download:
Onderwerp: Centrumplan Budel
Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Gemeente Cranendonck
Jaar: 2006 – 2007
Inhoud: Evaluatie-onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van gemeente Cranendonck bij de herinrichting van het centrum van Budel
Download:
Onderwerp: Raamwerk voor de strategische marketingvisie
Opdrachtgever: Raad van Bestuur Stichting Radar te Zutphen
Jaar: 2006
Inhoud: Literatuuronderzoek met als doel om inzicht te krijgen in het onderscheidend vermogen van Radar (sociale werkvoorziening) ten opzichte van haar concurrenten. Data-analyse met als doel om een beschrijving van de doelgroep te geven en segmentatie en positionering toe te passen.
Motievenonderzoek met als doel om inzicht te krijgen in de drijfveren en beweegredenen om voor Radar te kiezen en de verschillende zorgproducten af te nemen.
Onderwerp: Van beleidsvorming naar uitvoering
Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Gemeente Cranendonck
Jaar: 2006
Inhoud: Evaluatie-onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van gemeente Cranendonck bij de beleidsvorming, beleidsvorming en uitvoering van drie majeure projecten.
Download:
Onderwerp: Huisvesting en Telewerken
Opdrachtgever: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
Jaar: 2001 – 2002
Inhoud: Het onderzoek bestaat uit een inventarisatie van het huidige ruimtegebruik, een schriftelijke enquête onder alle leden en medewerkers van het hof en een aantal diepte-interviews. Met als doel om per sector de ideale verhouding aan te geven tussen werkplekken voor kantoor en thuis. Hiervoor zijn meerdere scenario’s uitgewerkt.
Onderwerp: Bestuursreglement en Meerjarenplan
Opdrachtgever: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
Jaar: 2001
Inhoud: In het kader van de functie beleidsmedewerker bij het stafbureau het opstellen en begeleiden van het bestuursreglement en de planning & controlcyclus voor het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Het doel was om een vernieuwd bestuursreglement vast te stellen en het opstellen van een meerjarenplan 2002–2006 volgens de nieuwe systematiek.
Onderwerp: Post Registratiesysteem
Opdrachtgever: Gerechtshof en Rechtbank te ’s-Hertogenbosch
Jaar: 2000
Inhoud: Het implementeren van het postregistratiesysteem Decos Web bij de president, de directeur en hun secretaresses van het stafbureau van het gerechtshof en de rechtbank. Het doel was om de inkomende en uitgaande post op eenduidige wijze te registreren en de post inzichtelijk te maken via de pc.
Onderwerp: Inrichting van Zaanstad
Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad, STEC
Jaar: 1992
Inhoud: Onderzoek naar de voorkeur van de Zaanse bevolking over de toekomstige inrichting van Zaanstad.